Dativ Alan Almanca Fiiller Listesi (Dativ Verben Örnekleri)

Almanca’da, bazı fiiller nesne olarak Dativ durumunu kullanır. İşte Almanca dativ alan filler listesi.

Dativ Gerektiren Fiiller için Örnekler

A1 Seviyesi Dativ alan fiiller:

 1. antworten – Cevap vermek: “Ich antworte dem Lehrer.” (Öğretmene cevap veriyorum.)
 2. folgen – Takip etmek: “Wir folgen der Karte.” (Haritayı takip ediyoruz.)
 3. gefallen – Hoşuna gitmek: “Gefällt Ihnen das Buch?” (Kitap hoşunuza gidiyor mu?)
 4. gehören – Ait olmak: “Diese Tasche gehört der Lehrerin.” (Bu çanta öğretmene ait.)
 5. glauben – İnanmak: “Glaubst du den Nachrichten?” (Haberlere inanıyor musun?)
 6. helfen (bei) – Yardım etmek: “Er hilft mir bei den Hausaufgaben.” (Ev ödevlerinde bana yardım ediyor.)
 7. passieren – Olmak, başına gelmek: “Was ist dir passiert?” (Başına ne geldi?)
 8. raten (zu / Infinitivsatz) – Tavsiye etmek: “Sie hat mir geraten, mehr Wasser zu trinken.” (Bana daha fazla su içmemi tavsiye etti.)
 9. schmecken – Tadını beğenmek: “Schmeckt dir die Suppe?” (Çorbanın tadını beğendin mi?)
 10. wehtun – Acıtmak: “Ich will dir nicht wehtun.” (Sana acıtmak istemiyorum.)
 11. zuhören – Dinlemek: “Kannst du mir bitte zuhören?” (Lütfen bana dinleyebilir misin?)

A2 Seviyesi Dativ alan fiiller:

 1. befehlen – Emretmek: “Die Lehrerin befiehlt den Schülern, ruhig zu sein.” (Öğretmen öğrencilere sessiz olmalarını emrediyor.)
 2. danken (für) – Teşekkür etmek: “Ich danke meinem Freund für die Unterstützung.” (Arkadaşıma desteği için teşekkür ederim.)
 3. fehlen – Eksik olmak, özlemek: “Meine Familie fehlt mir.” (Ailemi özlüyorum.)
 4. nachlaufen / nachrennen / hinterherlaufen / hinterherrennen – Peşinden koşmak: “Die Katze läuft der Maus nach.” (Kedi, farenin peşinden koşuyor.)
 5. passen – Uymak, oturmak: “Das Kleid passt ihr perfekt.” (Elbise ona mükemmel uyuyor.)
 6. vertrauen – Güvenmek: “Wir vertrauen unseren Freunden.” (Arkadaşlarımıza güveniyoruz.)
 7. vergeben – Affetmek: “Kannst du mir diesen Fehler vergeben?” (Bu hatayı bana affedebilir misin?)
 8. verzeihen – Affetmek: “Ich verzeihe dir für das Missverständnis.” (Seni yanlış anlaşılmadan dolayı affediyorum.)
 9. widersprechen – İtiraz etmek: “Ich widerspreche der Entscheidung.” (Karara itiraz ediyorum.)
 10. zusehen – Seyretmek: “Darf ich zusehen, wie du malst?” (Resim yaparken seyredebilir miyim?)

B1 Seviyesi Dativ alan fiiller:

 1. ähneln – Benzemek: “Sie ähnelt ihrer Mutter sehr.” (Annesine çok benziyor.)
 2. begegnen – Karşılaşmak: “Heute habe ich einem alten Bekannten begegnet.” (Bugün eski bir tanıdıkla karşılaştım.)
 3. beistehen – Destek olmak: “In schwierigen Zeiten stehen wir einander bei.” (Zor zamanlarda birbirimize destek oluyoruz.)
 4. beitreten – Katılmak: “Ich trete dem Schachclub bei.” (Satranç kulübüne katılıyorum.)
 5. drohen – Tehdit etmek: “Sie droht mir mit Konsequenzen, wenn ich die Regeln nicht befolge.” (Kurallara uymazsam bana sonuçlarla tehdit ediyor.)
 6. entgegengehen / entgegenfahren / entgegenkommen – Karşılamak: “Ich komme dir am Bahnhof entgegen.” (Sana istasyonda karşı geliyorum.)
 7. gratulieren (zu) – Kutlamak: “Wir gratulieren dir zu deinem Erfolg.” (Başarın için sana kutluyoruz.)
 8. sich nähern – Yaklaşmak: “Das Gewitter nähert sich.” (Fırtına yaklaşıyor.)
 9. sich schaden – Zarar vermek: “Mit diesen Gewohnheiten schadest du deiner Gesundheit.” (Bu alışkanlıklarla sağlığına zarar veriyorsun.)

B2 Seviyesi Dativ alan fiiller:

 1. einfallen – Aklına gelmek: “Mir fällt gerade eine tolle Idee ein.” (Aklıma harika bir fikir geldi.)
 2. gehorchen – İtaat etmek: “Die Kinder gehorchen ihren Eltern.” (Çocuklar ebeveynlerine itaat ediyorlar.)
 3. genügen – Yeterli olmak: “Dieser Betrag genügt für den Einkauf.” (Bu miktar alışveriş için yeterli.)
 4. guttun – İyi gelmek: “Spaziergänge tun mir sehr gut.” (Yürüyüşler bana çok iyi geliyor.)
 5. nützen – Faydalı olmak: “Diese Erfahrung nützt dir in der Zukunft.” (Bu deneyim gelecekte sana faydalı olacak.)
 6. ausweichen – Kaçınmak, çekilmek: “Wir müssen dem Hindernis ausweichen.” (Engelden kaçınmalıyız.)

C1 Seviyesi Dativ alan fiiller:

 1. dienen – Hizmet etmek: “Womit kann ich Ihnen dienen?” (Size nasıl hizmet edebilirim?)
 2. gelingen – Başarmak: “Dieses Projekt ist uns gelungen.” (Bu proje başarılı oldu.)
 3. misslingen – Başarısız olmak: “Der Versuch ist leider misslungen.” (Deneme ne yazık ki başarısız oldu.)

Sadece Dativ Alan Fiiller (Verben mit Dativ) Listesi

Dativ Alan Almanca Fillerden Bazılarının Türkçe Anlamları ve Açıklamaları
AlmancaTürkçe Açıklama
antwortencevap vermekEr konnte ihr nicht sofort antworten. – Hemen cevap veremedi.
Dankenteşekkür etmekIch danke Ihnen. – Size teşekkür ederim.
fehleneksik olmak; ayrılmakWas fehlt Ihnen? – Size ne eksik?
gefallenhoşuna gitmek; beğenmekDer Hut gefällt mir gut. – Şapka bana güzel görünüyor.
(gut/schlecht) gehengitmek; başarıyla sonuçlanmak/olmamakWie geht es dir? – Sana nasıl gidiyor?
gehörenait olmakWem gehört der Schlüssel? – Anahtar kime ait?
glaubeninanmak; düşünmekIch glaube dir. – Sana inanıyorum.
gratulierentebrik etmekSie gratulieren ihm zum Geburtstag. – Ona doğum günü için tebrik ediyorlar.
helfenyardım etmekKann ich Ihnen helfen? – Size yardımcı olabilir miyim?
leidtunüzgün olmakEntschuldigung, das tut mir leid. – Özür dilerim, bu benim için üzücü.
passenuymak; uygun olmakDie Hose passt mir leider nicht. / Der Termin passt mir nicht. – Maalesef pantolon bana uymuyor. / Bu randevu benim için uygun değil.
schmeckentatmak; lezzetli olmakDie Torte schmeckt uns. – Pasta bize lezzetli geliyor.
stehenyakışmak; durmakDas Kleid steht ihr gut. – Elbise ona güzel yakışıyor.
wehtunağrımak; incitmekDer Kopf tut mir weh. – Başım ağrıyor.
zuhörendinlemekBitte hören Sie mir genau zu. – Lütfen bana dikkatlice dinleyin.

🇹🇷  Türkiye linki: TR Grammatik aktiv A1, A2, B1 (Yeni Versiyon)

Destek için lütfen pamuk eller yıldızlara ⭐⭐⭐⭐⭐

Dativ Alan Almanca fiiller konusunda beğenmediğiniz yerler veya sorularınız varsa lütfen aşağıdaki yorumlardan sorun ki çözüm üretebileyim.

Viele Grüße

Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir