Almanca Fiil Çekimleri (Verb Konjugation) & Örnek Cümleler

Almanca Fiil Çekimi Yapılacak Kelimeyi Sözlükte Bul:

spielen almanca düzenli fiil çekimi için Kökü Bul

Almanca fiil çekimine başlamak için, öncelikle fiilin sözlükteki Infinitiv’i (Mastar) bul.

Örneğin, “oynamak” fiilinin Almanca’daki Infinitiv hali “spielen“dir. Bu örnekteki spielen fiilimiz düzenli (Regelmäßig) bir fiildir. Bunları sözlüklere bakarak anlarız. Düzenli fiillerin çekimlemesi kolaydır. Düzensiz fiilleri ise ezberlemek gerekir.

Tavsiye edeceğim ve benim severek kullandığım sözlük: Netzverb

Ayrıca Almanca’da en çok kullanılan fiillerin listesini yaptım. Belki işinize yarar. 🤔

Almanca Fiil Kökünü Bul:

Düzenli Almanca fiillerin Infinitiv’leri (yalın halleri/sözlüklerdeki gördüğümüz kelimeler) genellikle –en, –eln veya –ern ile biter. Bunlar Türkçe’deki “-mek,-mak” anlamına geliyor.

Örneğin, “spielen” (oynamak) fiili için “-en” ekini atarsak elimizde fiilin kökü “spiel-” kalacaktır.

👉 Ancak, fiilin sonu -eln ve -ern ile bitenler için sadece sondaki –n ekini atarız. Örneğin, “segeln” (yelken açmak, yelkenle gitmek) için fiil kökü “segel-” olacaktır, “wandern” (yürüyüş yapmak) için ise “wander-” olacaktır.

Uygun Özne ve Zaman Eklerini Ekle ve çekimle:

Almanca ŞimdikiGeniş Zamanda Düzenli Fiil Çekim Ekleri

Eylemi kimin yaptığına ve ne zaman gerçekleştiğine bağlı olarak, fiil kökünden sonra uygun özne ve zaman eklerini ekleyerek çekimi tamamla.

Çekim ekleri: “-e”, “-st”, “-t”, “-en”, “-t”, “-en”

Yukarıdaki çekim eklerini aşağıdaki öznelere/zamirlere göre getir:

“ich” (ben) – “-e”
“du” (sen) – “-st”
“er, sie, es” (o) – “-t”
“wir” (biz) – “-en”
“ihr” (siz) – “-t”
“sie/Sie” (onlar/siz) – “-en”

📌 Not: İstisna fiil çekimlemelerini aşağıda detaylıca açıkladım.

Almanca Fiil Çelimi için Örnek Cümle

Lernen Präsens Almanca Fiil Çekimi

Örneğin, “lernen” anlamında “Ich lerne” (Ben öğrenirim/çalışırım) ifadesinde olduğu gibi, “Ich” (ben) öznesini (zamirini) ve şimdiki/geniş zaman ekini kullanarak çekimi tamamla.

🧑‍🎓 “lernen” (öğrenmek) fiili için çekimler aşağıdaki gibi olacaktır:
ich lerne (ben öğrenirim)
du lernst (sen öğrenirsin)
er/sie/es lernt (o öğrenir)
wir lernen (biz öğreniriz)
ihr lernt (siz öğrenirsiniz)
sie/Sie lernen (onlar/siz öğrenirler)

📌 Ne yaptık?

Türkçe’de “-mek”, “-mak” anlamına gelen Almanca’daki “-en”, “-eln” veya “-ern” ekleri sözlüklerde gördüğümüz yalın hal denilen fiillerin sonundan aldık/çıkardık. Ve sonra “-e”, “-st”, “-t”, “-en”, “-t”, “-en” düzenli çekim eklerini öznelerin istediği eklere göre koyarak cümle yaptık.

✅ Neden bunu yaptık?

Konuşurken bu işlemleri yaptığımızda karşımızdaki Almanlar bizi rahatlıkla anlasın diye yaptık.

lernen” derseniz “öğrenmek” demiş olursunuz. “Ich lerne” derseniz “ben öğreniyorum” demiş olursunuz.

Bunları yaparken telaffuzlara da dikkat etmek gerekir ancak merak etmeyin böyle derseniz Alman üst komşum Michael de, yan komşum Otto amca da sizi rahatlıkla anlayacak. Siz yeter ki konuşmak için gayret gösterin 🙂

Diğer zamanlar için düzenli çekim ekleri ve örnekleri:

ZamirPresent (Şimdiki Zaman)Präteritum (Geçmiş Zaman)Perfekt (Perfekt Zaman’da Düzenli Çekimler)
ich-e-tesein/haben + -t
du-st-testsein/haben + -t
er/sie/es-t-tesein/haben + -t
wir-en-tensein/haben + -t
ihr-t-tetsein/haben + -t
sie/Sie-en-tensein/haben + -t

Örneğin, yine “lernen” (öğrenmek) düzenli fiilini ele alalım:

 1. Mastar (Infinitiv): lernen (öğrenmek)
 2. Şimdiki Zaman Kökü (Stamm des Präsens): lern (öğren)

Präsens (Şimdiki/Geniş Zaman) Fiil Çekimi örnekleri:

 • Ich lerne (Ben öğrenirim)
 • Du lernst (Sen öğrenirsin)
 • Er/Sie/Es lernt (O öğrenir)
 • Wir lernen (Biz öğreniriz)
 • Ihr lernt (Siz öğrenirsiniz)
 • Sie lernen (Onlar öğrenirler)

Präteritum (Geçmiş Zaman) Fiil Çekimi örnekleri:

 • Ich lernte Deutsch. (Almanca öğrendim.)
 • Du lerntest Deutsch. (Sen Almanca öğrendin.)
 • Er/sie/es lernte Deutsch. (O Almanca öğrendi.)
 • Wir lernten Deutsch. (Biz Almanca öğrendik.)
 • Ihr lerntet Deutsch. (Siz Almanca öğrendiniz.)
 • Sie lernten Deutsch. (Onlar Almanca öğrendiler.)

Perfekt (Perfekt Geçmiş Zaman) Fiil Çekimi örnekleri:

 • Ich habe Deutsch gelernt. (Almanca öğrendim.)
 • Du hast Deutsch gelernt. (Sen Almanca öğrendin.)
 • Er/sie/es hat Deutsch gelernt. (O Almanca öğrendi.)
 • Wir haben Deutsch gelernt. (Biz Almanca öğrendik.)
 • Ihr habt Deutsch gelernt. (Siz Almanca öğrendiniz.)
 • Sie/Sie haben Deutsch gelernt. (Onlar Almanca öğrendiler./Siz Almanca öğrendiniz)

Şimdi gelelim Almanca Fiil Çekimleri konusunun derinlerine inmeye.

Fiil Nedir

Fiil veya eylem, kişiye ve zamana bağlı olarak çeşitli ekler alarak varlıkların yaptığı işi, çalışmasını, hareketini ve oluşumunu anlatan bir kelimedir. Türkçe fiiller; haber ve dilek kipi ekleriyle zaman ve tasarım anlamını kazanır; Kişi ekleri ile işi veya oluşumu kimin yaptığını gösterir.

Almanca’da fiillerin yalın hallerine infinitif (Infinitiv) yani Türkçe’de bir kelimenin -mek/mak allamış halidir. Almanca’da bir cümle kurmak için Türkçe’de olduğu gibi fillerin özneye göre çekimlenmesi gerekir.

Almanca’da iki çekimleme bulunur: düzenli ve düzensiz.

 1. Düzenli fillerde kelimenin sonundaki en ve n gibi ekler atılır ve kök kalır. Bu köke “-e, -st, -t, -en” eklerinden biri getirilerek çekimleme yapılmış olur. Bu ekler özneye göre belirlenir.
 2. Düzensiz fiillerde ise sadece sen anlamına gelen “du” ile o (erkek, dişi, nötr) anlamına gelen “er, sie, es” zamirlerine göre belirlenen ekler değişir. Almanca’da düzensiz fiiller böyle çekimlenir. Sadece bunlar düzensiz olur. Geri kalan düzenli çekim gibidir. Geri kalan düzenli çekim gibidir. Bir tek sein fiili istisna bir fiildir ve tüm zamirlere (öznelere) göre çekimlenir.

Ayrıca biz bu düzenli ve düzensiz fiiller ile Almanca’da emir cümleleri bile yaparız.

Düzenli Fiil Çekimleri

Bazı fiiller düzenlidir. Düzenli fiil, çünkü zamir dediğimiz “ich“, “du“, “ersiees“, “wir“, “ihr” ve “sie”/”Sie“ özneler “-e“, “-st“, “-t“, “-en“, “-t“, “-en” Almanca çekim eklerini alır.

Zamir (Özne)kommenheißengehenlachen
ich (ben)kommeheißegehelache
du (sen)kommst*heißtgehstlachst
er/sie/es/man (o)kommtheißtgehtlacht
wir (biz)kommenheißengehenlachen
ihr (siz)kommtheißtgehtlacht
sie/Sie (onlar/siz,sizler)kommenheißengehenlachen
 • ß (ss) ve z (ts) harflerinin içinde zaten s olduğu için kök kısmında bu harflerden biri olursa o zaman s harfini bir daha yazmayız. heissst (s harfi gitti)
  • du heißst (ismi olmak, denilmek, adı olmak, isim vermek)
  • du tanzt (dans etmek fiili)
 • kommen: gelmek – kommen’deki en’i attım geriye kök kaldı = komm
  • Bu komm’a hangi özneyi kullanacaksam ve o özne de hangi ekleri istiyorsa ona göre o ekleri yazacağım.
  • Diğerlerinde de böyle…
 • heißen: adı … olmak – heißen’daki en’i attım geriye kök kaldı = heiß
 • gehen: gitmek – gehen’daki en’i attım geriye geh kaldı.
 • lachen: gülmek – lachen’daki en’i attım geriye lach kaldı.

“machen” Düzenli fiil Çekimi: –en Eki

“machen” fiilinin tüm zamanlara göre çekimini yapalım. -en ekini atıyoruz ve öznelerin istediği ekleri (“-e“, “-st“, “-t“, “-en“, “-t“, “-en“) veriyoruz.

Präsens (Şimdiki/Geniş Zaman):

ÖzneÇekimTürkçe Anlam
ichmach(e)*ben yaparım
dumachstsen yaparsın
ermachto yapar
wirmachenbiz yaparız
ihrmachtsiz yaparsınız
siemachenonlar yapar

* Halk arasında bazıları kullanır bazıları kullanmaz.

Präteritum (Geçmiş Zaman):

ÖzneÇekimTürkçe Anlam
ichmachteben yaptım
dumachtestsen yaptın
ermachteo yaptı
wirmachtenbiz yaptık
ihrmachtetsiz yaptınız
siemachtenonlar yaptı

Perfekt:

ÖzneÇekimTürkçe Anlam
ichhabe gemachtben yaptım
duhast gemachtsen yaptın
erhat gemachto yaptı
wirhaben gemachtbiz yaptık
ihrhabt gemachtsiz yaptınız
siehaben gemachtonlar yaptılar

Plusquamperfekt:

ÖzneÇekimTürkçe Anlam
ichhatte gemachtben yapmıştım
duhattest gemachtsen yapmıştın
erhatte gemachto yapmıştı
wirhatten gemachtbiz yapmıştık
ihrhattet gemachtsiz yapmıştınız
siehatten gemachtonlar yapmıştı

Futur I:

ÖzneÇekimTürkçe Anlam
ichwerde machenben yapacağım
duwirst machensen yapacaksın
erwird macheno yapacak
wirwerden machenbiz yapacağız
ihrwerdet machensiz yapacaksınız
siewerden machenonlar yapacak

Futur II:

ÖzneÇekimTürkçe Anlam
ichwerde gemacht habenben yapmış olacağım
duwirst gemacht habensen yapmış olacaksın
erwird gemacht habeno yapmış olacak
wirwerden gemacht habenbiz yapmış olacağız
ihrwerdet gemacht habensiz yapmış olacaksınız
siewerden gemacht habenonlar yapmış olacak

“klingeln” Düzenli Fiil Çekimi: –eln

“klingeln” fiili çalmak, zil veya telefonun çalması veya kulağa hoş gelmek anlamına gelir.

Bu –eln fiillerinin küçük bir değişiklik sö konusudur: ich (ben) için şimdiki zaman biçiminde alternatif bir çekimleme yapılır.

Fiilden -el eki düşürülerek yerine -le eklenir.

Präsens (Şimdiki/Geniş Zaman):

ÖzneÇekimTürkçe Anlam
ichkling(e)l(e)*ben çalarım
duklingelstsen çalarsın
erklingelto çalar
wirklingelnbiz çalarız
ihrklingeltsiz çalarsınız
sieklingelnonlar çalar

* Umgangssprachlicher Gebrauch (Günlük Konuşma Dilinde Kullanım)

Präteritum (Geçmiş Zaman):

ÖzneÇekimTürkçe Anlam
ichklingelteben çaldım
duklingeltestsen çaldın
erklingelteo çaldı
wirklingeltenbiz çaldık
ihrklingeltetsiz çaldınız
sieklingeltenonlar çaldı

Perfekt:

ÖzneÇekimTürkçe Anlam
ichhabe geklingeltben çaldım (tamamlanmış)
duhast geklingeltsen çaldın (tamamlanmış)
erhat geklingelto çaldı (tamamlanmış)
wirhaben geklingeltbiz çaldık (tamamlanmış)
ihrhabt geklingeltsiz çaldınız (tamamlanmış)
siehaben geklingeltonlar çaldılar (tamamlanmış)

Plusquamperfekt:

ÖzneÇekimTürkçe Anlam
ichhatte geklingeltben çalmıştım
duhattest geklingeltsen çalmıştın
erhatte geklingelto çalmıştı
wirhatten geklingeltbiz çalmıştık
ihrhattet geklingeltsiz çalmıştınız
siehatten geklingeltonlar çalmıştı

Futur I:

ÖzneÇekimTürkçe Anlam
ichwerde klingelnben çalacağım
duwirst klingelnsen çalacaksın
erwird klingelno çalacak
wirwerden klingelnbiz çalacağız
ihrwerdet klingelnsiz çalacaksınız
siewerden klingelnonlar çalacak

Futur II:

ÖzneÇekimTürkçe Anlam
ichwerde geklingelt habenben çalmış olacağım
duwirst geklingelt habensen çalmış olacaksın
erwird geklingelt habeno çalmış olacak
wirwerden geklingelt habenbiz çalmış olacağız
ihrwerdet geklingelt habensiz çalmış olacaksınız
siewerden geklingelt habenonlar çalmış olacak

Örnek cümleler:

 • Mein Handy klingelt. (Telefonum çalıyor.)
 • Klingelt es bei dir? (Senin yanında çalıyor mu?)
 • Wie spät klingelt der Wecker? (Alarm saati ne zaman çalıyor?)

“klettern” Düzenli Fiilleri: (tırmanmak) –ern

Präsens (Şimdiki Zaman):

ÖzneÇekimTürkçe Anlam
ichklettereBen tırmanırım
dukletterstSen tırmanırsın
er/sie/esklettertO tırmanır
wirkletternBiz tırmanırız
ihrklettertSiz tırmanırsınız
sie/SiekletternOnlar tırmanır

Präteritum (Geçmiş Zaman):

ÖzneÇekimTürkçe Anlam
ichkletterteBen tırmandım
duklettertestSen tırmandın
erkletterteO tırman
wirklettertenBiz tırmandık
ihrklettertetSiz tırmandınız
sieklettertenOnlar tırman

Perfekt (Perfekt Zaman):

ÖzneÇekimTürkçe Anlam
ichbin geklettertBen tırmandım
dubist geklettertSen tırmandın
erist geklettertO tırman
wirsind geklettertBiz tırmandık
ihrseid geklettertSiz tırmandınız
siesind geklettertOnlar tırman

Plusquamperfekt (Plusquamperfect Zaman):

ÖzneÇekimTürkçe Anlam
ichwar geklettertBen tırmanmıştım
duwarst geklettertSen tırmanmıştın
erwar geklettertO tırmanmıştı
wirwaren geklettertBiz tırmanmıştık
ihrwart geklettertSiz tırmanmıştınız
siewaren geklettertOnlar tırmanmıştı

Futur I (Gelecek Zaman):

ÖzneÇekimTürkçe Anlam
ichwerde kletternBen tırmanacağım
duwirst kletternSen tırmanacaksın
erwird kletternO tırmanacak
wirwerden kletternBiz tırmanacağız
ihrwerdet kletternSiz tırmanacaksınız
siewerden kletternOnlar tırmanacak

Futur II (Gelecek Perfect Zaman):

ÖzneÇekimTürkçe Anlam
ichwerde geklettert seinBen tırmanmış olacağım
duwirst geklettert seinSen tırmanmış olacaksın
erwird geklettert seinO tırmanmış olacak
wirwerden geklettert seinBiz tırmanmış olacağız
ihrwerdet geklettert seinSiz tırmanmış olacaksınız
siewerden geklettert seinOnlar tırmanmış olacak

Umarım bu çekim tablosu daha anlaşılır ve kullanışlı olmuştur!

“heißen” Düzenli Fiil Çekimi

 • Fiilin Kendisi (sözlükte görünen hali): heißen
 • Fiilin Kökü: heiß
 • Fiil Çekimlemesi: Düzenli (istisna)

Bunlara göre Almanca heißen fiilinin çekimlemesi şöyle olur:

ichheiße
duheißtbu kelimenin içinde bir zatan s olduğundan extra yazmanıza gerek yok. Bakın: heisst. Hatta bu sayfada bilgisayar kullanıyorsanız ctrl+f tuşlarına basarak ss yazıp aratırsanız Google size ß harfini de bulup gösterecek 🙂
er, sie, esheißt
wirheißen
ihrheißt
sie, Sieheißen

Düzenli fiildir ancak çekimlemede biraz değişiklik var o da heißen fiilinden kaynaklanır. İşte heißen fiiline benzer başka bir fiil daha: tanzen…

 • Not: Almanca telaffuz kurallarında ß harfi ss harfi içerdiğinden bahsetmiştim. Bundan dolayı du zamirinin karşısındaki ß (ss) harfinden sonra du’ya ekleyeceğimiz -st‘nin -s‘sini yazmayız. Zaten bu s harfi ß harfinin içinde var. Neden yapıyoruz? Kolay telaffuz etmek için.
 • Not: tanzen (dans etmek) fiilindeki z harfi ts olarak telaffuz edilir. Yani z’nin içinde t ve s harfi zaten vardır. Bu nedenle du (sen) öznesinin çekimlemesinde de s harfini yazmayız.

“hören” Düzenli Fiil Çekimi

 • Fiilin kendisi: hören
 • Fiilin kökü: hör
 • Fiil Çekimlemesi: Düzenli (istisna)
ichhöre
duhörst
er, sie, eshört
wirhören
ihrhört
sie, Siehören

“kommen” Düzenli Fiil Çekimi

kommen (yalın halde: infinitiv)Düzenli Fiiller İçin Ekleyeceğimiz Ekler
ich (ben)komme-e
du (sen)kommst-st
er (o – erkek)
sie (o – dişi)
es (o – nötr)
kommt-t
wir (biz)kommen-en
ihr (siz)kommt-t
sie/Sie (onlar/siz,sizler)kommen-en

Yukarıda gördüğünüz ekler Almanca’daki tüm düzenli fiillere uygulanır.

Çekimlemenin mantığını daha basit yolla anlatıyorum: Bir kelimeyi merak ettiniz ve sözlüğe girip baktınız. Örneğin: kommen

Almanca Kommen Fiili Sözlükteki Yalın Hali ve Çekimlemesi

Sözlükte verb olduğunu gördünüz. Fiillerin sözlükteki hallerine yalın hal veya infinitiv denir. Bu fiilin son iki ekini atarak yalın hale dönüştürüyoruz ve öznelerimize göre bu kök’e; -e, -st, -t, -en eklerinden birini getiriyoruz ve çekimleme işlemini tamamlıyoruz.

Düzensiz Fiil Çekimleri

Almanca’da düzensiz fiiller, dilbilgisel kurallara tam olarak uymayan, öğrenmesi biraz daha karmaşık olan fiillerdir. Ancak, bu fiiller Almanca konuşurken sıkça karşılaşacağınız ve kullanışlı bulacağınız fiillerdir.

Düzensiz fiilleri biraz daha anlatayım:

 • sein fiili tüm öznelerde değişir. (aşağıdaki tabloya bakın!)
 • Düzensiz fiillerde, fiil kökleri, du ve er/sie/es öznelerinde e harfi i harfine, a harfi ise ä harfine dönüşür. Ama her kökünde a olan veya e olan da değişime uğramaz. Geri kalan ich, wir, ihr, sie/Sie düzenli hallerindeki ekleri almaya devam ederler.
 • Yukarıdaki düzenli örnekler içinde gehen ve lachen fiilleri var. Gördüğünüz gibi köklerinde e ve a var. Ancak yine gördüğünüz gibi düzenli çekimlendiler. Neden? Çünkü her kökünde a veya e olan fiil düzensiz çekimlenmiyor da ondan.
Zamir (Özne)sprechen**haben***seinessenschlafenanfangen
ich (ben)sprechehabebinesseschlafefange an
du (sen)*sprichsthabstbistisstschläfstfängst an
er/sie/es (o)*sprichsthabtistisstschläftfängt an
wir (biz)sprechenhabensindessenschlafenfangen an
ihr (siz)sprechthabtseidesstschlaftfangt an
sie/Sie (onlar/siz,sizler)sprechenhabensindessenschlafenfangen an
 • kök d ve t harflerinden biri ile biterse araya e harfi gelir. (kolay söylenmesi için)
  • arbeiten – er/sie arbeitet (çalışmak fiili)
  • finden – er/sie findet (bulmak fiili)
  • kosten – das kostet (fiyatı etmek, maal olmak fiili)
 • **Haben ve *Sprechen gibi fiiller düzensiz fiillerdir ve düzensizlikler du ve er/sie/es/man özneleri için geçerlidir. Diğerlerinde “-e, -st, -t, -en” eklerimiz gelmeye devam eder.
 • *** Sein fiili çok istisna olan düzensiz bir fiildir. Sadece bu bütün öznelerde değişiklik gösterir.
 • anfangen, ayrılabilen bir fiildir. Cümle kurarken an sona gider. Şu ana kadar not aldığım ayrılabilen fiil (Trennbareverb) sayısı 188.
 • man: Her insan anlamında kullanılan özne
 • Bu Almanca fiil çekimlerin tamamını sözlüklerden bulabilirsiniz. Benim tablomdakiler şimdiki (Präsens) zaman çekimleridir. Örneğin şu linke tıklayarak tüm zamanlara göre haben fiilinin çekimlerine ulaşabilirsiniz. Gidip geldiyeseniz gözünüz korkmuştur. Korkmasın! Zamanla öğreniyoruz…

Şimdi, en yaygın ve önemli altı düzensiz fiili ayrıntılı bir şekilde ele alalım:

 1. sein (olmak):
  • ich bin (benim) → Ich bin müde. (Ben yorgunum.)
  • du bist (senin) → Du bist intelligent. (Sen zekisin.)
  • er/sie/es ist (onun) → Sie ist meine Freundin. (O, benim arkadaşım.)
  • wir sind (bizim) → Wir sind Studenten. (Biz öğrenciyiz.)
  • ihr seid (sizin) → Ihr seid Geschwister. (Siz kardeşsiniz.)
  • sie/Sie sind (onların/sizin) → Sie sind Lehrer. (Onlar öğretmenler. / Siz öğretmensiniz.)
 2. essen (yemek için):
  • ich esse → Ich esse einen Apfel. (Bir elma yiyorum.)
  • du isst → Du isst gerne Pizza. (Sen pizza seversin.)
  • er/sie/es isst → Er isst Fisch. (O balık yer.)
  • wir essen → Wir essen zusammen. (Biz birlikte yiyoruz.)
  • ihr esst → Ihr esst Mittagessen. (Siz öğle yemeği yiyorsunuz.)
  • sie/Sie essen → Sie essen Obst. (Onlar meyve yiyorlar. / Siz meyve yiyorsunuz.)
 3. wollen (istemek):
  • ich will → Ich will eine Tasse Kaffee. (Bir fincan kahve istiyorum.)
  • du willst → Du willst ins Kino gehen. (Sen sinemaya gitmek istiyorsun.)
  • er/sie/es will → Er will ein Buch lesen. (O bir kitap okumak istiyor.)
  • wir wollen → Wir wollen Deutsch lernen. (Biz Almanca öğrenmek istiyoruz.)
  • ihr wollt → Ihr wollt Ferien machen. (Siz tatil yapmak istiyorsunuz.)
  • sie/Sie wollen → Sie wollen studieren. (Onlar okumak istiyorlar. / Siz çalışmak istiyorsunuz.)
 4. können (yapabilmek):
  • ich kann → Ich kann schwimmen. (Yüzmeyi biliyorum.)
  • du kannst → Du kannst gut singen. (Sen iyi şarkı söyleyebilirsin.)
  • er/sie/es kann → Sie kann Deutsch sprechen. (O Almanca konuşabilir.)
  • wir können → Wir können tanzen. (Biz dans edebiliriz.)
  • ihr könnt → Ihr könnt gut kochen. (Siz iyi yemek yapabilirsiniz.)
  • sie/Sie können → Sie können schnell rennen. (Onlar hızlı koşabilirler. / Siz hızlı koşabilirsiniz.)
 5. haben (sahip olmak):
  • ich habe → Ich habe ein Auto. (Bir arabam var.)
  • du hast → Du hast eine Katze. (Senin bir kedim var.)
  • er/sie/es hat → Er hat viel Geld. (O, çok paraya sahip.)
  • wir haben → Wir haben eine große Familie. (Biz büyük bir aileyiz.)
  • ihr habt → Ihr habt schöne Häuser. (Siz güzel evlere sahipsiniz.)
  • sie/Sie haben → Sie haben interessante Bücher. (Onlar ilginç kitaplara sahipler. / Siz ilginç kitaplara sahipsiniz.)
 6. werden (olmak, dönüşmek):
  • ich werde → Ich werde Arzt. (Ben doktor olacağım.)
  • du wirst → Du wirst bald Geburtstag haben. (Senin yakında doğum günün olacak.)
  • er/sie/es wird → Sie wird Lehrerin. (O öğretmen olacak.)
  • wir werden → Wir werden Eltern. (Biz ebeveyn olacağız.)
  • ihr werdet → Ihr werdet reisen. (Siz seyahat edeceksiniz.)
  • sie/Sie werden → Sie werden erfolgreich sein. (Onlar başarılı olacaklar. / Siz başarılı olacaksınız.)

“arbeiten” Düzensiz Fiil Çekimi

 • Fiilin kendisi: arbeiten
 • Fiilin kökü: arbeit
 • Fiil Çekimlemesi: Düzenli (ama istisna)
icharbeite
duarbeitest
er, sie, esarbeitet
wirarbeiten
ihrarbeitet
sie, Siearbeiten

t” ile biten fiil köklerinde ses uyumunu sağlayabilmek için araya bir tane “e” koyarız. “arbeiten” fiiline benzer bir fiil örnekleri daha: antworten, reden…

“haben” Düensiz Fiil Çekimi:

"haben" Almanca fiil çekimleri
KişiÇekimÖrnek Cümle
Ich (Ben)Ich habe einen Hund.Ben bir köpek sahibiyim.
Du (Sen)Du hast einen Bruder.Sen bir erkek kardeşe sahipsin.
Er/Sie/Es (O)Er/Sie/Es hat viel Arbeit.O çok işi var.
Wir (Biz)Wir haben eine große Familie.Biz büyük bir aileyiz.
Ihr (Siz)Ihr habt schöne Erinnerungen.Siz güzel anılar sahipsiniz.
Sie (Onlar)Sie haben ein neues Auto.Onlar yeni bir arabaya sahipler.
Sie (Siz)Sie haben einen Termin. (Bakınız: Almanca zamirler)Siz bir randevuya sahipsiniz.

haben fiili için örnek çekimler:

 • Das kleine Kind hat großen Durst. (Küçük çocuğun büyük bir susuzluğu var.)
 • Die Männer haben keinen Hunger. (Erkeklerin açlığı yok.)
 • Das Mädchen hat oft Angst. (Kız çocuğunun sık sık korkusu var.)
 • Die alte Frau hat keine Kinder. (Yaşlı kadının çocuğu yok.)
 • Der alte Mann hat eine schwere Krankheit. (Yaşlı adamın ağır bir hastalığı var.)
 • Der Sänger hat einen großen Erfolg. (Şarkıcının büyük bir başarısı var.)

“sein” Düzensiz Fiil Çekimi:

KişiÇekimÖrnek Cümle
Ich (Ben)Ich bin müde.Ben yorgunum.
Du (Sen)Du bist glücklich.Sen mutlusun.
Er/Sie/Es (O)Er/Sie/Es ist interessant.O ilginçtir.
Wir (Biz)Wir sind zusammen.Biz birlikteyiz.
Ihr (Siz)Ihr seid kreativ.Siz yaratıcısınız.
Sie (Onlar)Sie sind zuverlässig.Onlar güvenilirdir.
Sie (Siz)Sie sind im Büro.Siz ofistesiniz.

Zamanlara göre sein’ın çekimleri şöyle olacak:

Präsens (Şimdiki Zaman):

ÖzneÇekimTürkçe AnlamÖrnek Cümle
ichbinbenimIch bin müde. (Ben yorgunum.)
dubistsensinDu bist intelligent. (Sen zekisin.)
eristoEr ist glücklich. (O mutlu.)
wirsindbizizWir sind Freunde. (Biz arkadaşız.)
ihrseidsiz sinizIhr seid kreativ. (Siz yaratıcısınız.)
sie/Siesindonlar/sizlerSie sind hier. (Onlar burada.)

Präteritum (Geçmiş Zaman):

ÖzneÇekimTürkçe AnlamÖrnek Cümle
ichwarbendimIch war müde gestern. (Dün yorgundum.)
duwarstsendinDu warst nicht da. (Sen orada değildin.)
erwaroyduEr war mein Lehrer. (O benim öğretmenimdi.)
wirwarenbizdikWir waren glücklich. (Biz mutluyduk.)
ihrwartsizdinizIhr wart erfolgreich. (Siz başarılıydınız.)
siewarenonlar (geçmiş)Sie waren hier. (Onlar buradaydı.)

Perfekt:

ÖzneÇekimTürkçe AnlamÖrnek Cümle
ichbin gewesenben oldumIch bin gewesen traurig. (Ben üzgündüm.)
dubist gewesensendinDu bist gewesen fleißig. (Sen çalışkan oldun.)
erist gewesenoEr ist gewesen nett. (O nazikti.)
wirsind gewesenbizdikWir sind gewesen zusammen. (Biz birlikteydik.)
ihrseid gewesensizdinizIhr seid gewesen glücklich. (Siz mutluydunuz.)
siesind gewesenonlarSie sind gewesen hier. (Onlar buradaydılar.)

Plusquamperfekt:

ÖzneÇekimTürkçe AnlamÖrnek Cümle
ichwar gewesenben olmuştumIch war gewesen müde. (Ben yorgundum.)
duwarst gewesensenmiştinDu warst gewesen glücklich. (Sen mutluydun.)
erwar gewesenoimiştiEr war gewesen hier. (O buradaymış.)
wirwaren gewesenbizmiştikWir waren gewesen Freunde. (Biz arkadaştık.)
ihrwart gewesensizmiştinizIhr wart gewesen erfolgreich. (Siz başarılıydınız.)
siewaren gewesenonlarmıştıSie waren gewesen zusammen. (Onlar birlikteymişler.)

Futur I:

ÖzneÇekimTürkçe AnlamÖrnek Cümle
ichwerde seinben olacağımIch werde glücklich sein. (Ben mutlu olacağım.)
duwirst seinsen olacaksınDu wirst erfolgreich sein. (Sen başarılı olacaksın.)
erwird seinolacakEr wird hier sein. (O burada olacak.)
wirwerden seinbiz olacağızWir werden Freunde sein. (Biz arkadaş olacağız.)
ihrwerdet seinsiz olacaksınızIhr werdet zusammen sein. (Siz birlikte olacaksınız.)
siewerden seinonlar olacaklarSie werden hier sein. (Onlar burada olacaklar.)

Futur II:

ÖzneÇekimTürkçe AnlamÖrnek Cümle
ichwerde gewesen seinben olmuş olacağımIch werde gewesen sein. (Ben olmuş olacağım.)
duwirst gewesen seinsen olmuş olacaksınDu wirst gewesen sein. (Sen olmuş olacaksın.)
erwird gewesen seinolmuş olacakEr wird gewesen sein. (O olmuş olacak.)
wirwerden gewesen seinbiz olmuş olacağızWir werden gewesen sein. (Biz olmuş olacağız.)
ihrwerdet gewesen seinsiz olmuş olacaksınızIhr werdet gewesen sein. (Siz olmuş olacaksınız.)
siewerden gewesen seinonlar olmuş olacaklarSie werden gewesen sein. (Onlar olmuş olacaklar.)

“essen” Düzensiz Fiil Çekimi

Präsens (Şimdiki Zaman):

ÖzneÇekimTürkçe AnlamÖrnek Cümle
ichesseben yerimIch esse Hähnchen. (Ben tavuk yerim.)
duisstsen yersinDu isst Gemüse. (Sen sebze yersin.)
erisstyerEr isst gerne Fisch. (O balığı sever.)
wiressenbiz yerizWir essen Pizza. (Biz pizza yeriz.)
ihresstsiz yersinizIhr esst Obst. (Siz meyve yersiniz.)
sieessenonlar yerlerSie essen gerne Nudeln. (Onlar makarna severek yerler.)

Präteritum (Geçmiş Zaman):

ÖzneÇekimTürkçe AnlamÖrnek Cümle
ichben yedimIch  gestern Fisch. (Ben dün balık yedim.)
duaßestsen yedinDu aßest einen Apfel. (Sen bir elma yedin.)
eryediEr  Suppe. (O çorba içti.)
wiraßenbiz yedikWir aßen gemeinsam. (Biz birlikte yedik.)
ihraßtsiz yedinizIhr aßt Kuchen. (Siz pasta yediniz.)
sieaßenonlar yedilerSie aßen Pizza. (Onlar pizza yediler.)

Perfekt:

ÖzneÇekimTürkçe AnlamÖrnek Cümle
ichhabe gegessenben yedimIch habe heute Fisch gegessen. (Ben bugün balık yedim.)
duhast gegessensen yedinDu hast Obst gegessen. (Sen meyve yedin.)
erhat gegessenyediEr hat ein Sandwich gegessen. (O bir sandviç yedi.)
wirhaben gegessenbiz yedikWir haben gemeinsam Pizza gegessen. (Biz birlikte pizza yedik.)
ihrhabt gegessensiz yedinizIhr habt Nudeln gegessen. (Siz makarna yediniz.)
siehaben gegessenonlar yedilerSie haben gestern Kuchen gegessen. (Onlar dün pasta yediler.)

Plusquamperfekt:

ÖzneÇekimTürkçe AnlamÖrnek Cümle
ichhatte gegessenben yemiştimIch hatte vorher nichts gegessen. (Ben önce hiçbir şey yememiştim.)
duhattest gegessensen yemiştinDu hattest gestern Abend Pizza gegessen. (Sen dün akşam pizza yemiştin.)
erhatte gegessenyemiştiEr hatte schon viel gegessen. (O önce çok şey yemişti.)
wirhatten gegessenbiz yemiştikWir hatten zusammen Nudeln gegessen. (Biz birlikte makarna yemiştik.)
ihrhattet gegessensiz yemiştinizIhr hattet Obst gegessen. (Siz meyve yemiştiniz.)
siehatten gegessenonlar yemiştilerSie hatten bereits Kuchen gegessen. (Onlar önce pasta yemiştiler.)

Futur I:

ÖzneÇekimTürkçe AnlamÖrnek Cümle
ichwerde essenben yiyecemIch werde später Fisch essen. (Ben sonra balık yiyeceğim.)
duwirst essensen yiyecenDu wirst morgen Gemüse essen. (Sen yarın sebze yiyeceksin.)
erwird essenyiyecekEr wird heute Abend Suppe essen. (O bu akşam çorba yiyecek.)
wirwerden essenbiz yiyeceğizWir werden gemeinsam Pizza essen. (Biz birlikte pizza yiyeceğiz.)
ihrwerdet essensiz yiyeceksinizIhr werdet Obst essen. (Siz meyve yiyeceksiniz.)
siewerden essenonlar yiyeceklerSie werden bald Nudeln essen. (Onlar yakında makarna yiyecekler.)

Futur II:

ÖzneÇekimTürkçe AnlamÖrnek Cümle
ichwerde gegessen habenben yemiş olacağımIch werde alles gegessen haben. (Ben her şeyi yemiş olacağım.)
duwirst gegessen habensen yemiş olacaksınDu wirst schon Abendessen gegessen haben. (Sen akşam yemeğini zaten yemiş olacaksın.)
erwird gegessen habenyemiş olacakEr wird das Essen gegessen haben. (O yemeği yemiş olacak.)
wirwerden gegessen habenbiz yemiş olacağızWir werden alles gegessen haben. (Biz her şeyi yemiş olacağız.)
ihrwerdet gegessen habensiz yemiş olacaksınızIhr werdet Obst gegessen haben. (Siz meyve yemiş olacaksınız.)
siewerden gegessen habenonlar yemiş olacaklarSie werden schon Nudeln gegessen haben. (Onlar zaten makarnayı yemiş olacaklar.)

wollen Düzensiz Fiil Çekimi

Präsens (Şimdiki Zaman):

ÖzneÇekimTürkçe AnlamÖrnek Cümle
ichwillben istiyorumIch will Lösungen. (Ben çözüm istiyorum.)
duwillstsen istiyorsunDu willst Kinder? (Sen çocuk istiyor musun?)
erwillo istiyorEr will heute nicht arbeiten. (O bugün çalışmak istemiyor.)
wirwollenbiz istiyoruzWir wollen einen Film sehen. (Biz bir film izlemek istiyoruz.)
ihrwolltsiz istiyorsunuzIhr wollt eine Pause machen. (Siz bir mola yapmak istiyorsunuz.)
siewollenonlar istiyorlarSie wollen Eis essen. (Onlar dondurma yemek istiyorlar.)

Präteritum (Geçmiş Zaman):

ÖzneÇekimTürkçe AnlamÖrnek Cümle
ichwollteben istedimIch wollte gestern ins Kino gehen. (Ben dün sinemaya gitmek istedim.)
duwolltestsen istedinDu wolltest nicht mitkommen. (Sen gelmek istemedin.)
erwollteo istediEr wollte nicht aufstehen. (O kalkmak istemedi.)
wirwolltenbiz istedikWir wollten am Wochenende verreisen. (Biz hafta sonu seyahat etmek istedik.)
ihrwolltetsiz istedinizIhr wolltet früher gehen. (Siz erken gitmek istediniz.)
siewolltenonlar istedilerSie wollten nicht warten. (Onlar beklemek istemediler.)

Perfekt:

ÖzneÇekimTürkçe AnlamÖrnek Cümle
ichhabe gewolltben istedimIch habe das nicht gewollt. (Ben bunu istemedim.)
duhast gewolltsen istedinDu hast einen Kaffee gewollt. (Sen bir kahve istedin.)
erhat gewollto istediEr hat das nicht gewollt. (O bunu istemedi.)
wirhaben gewolltbiz istedikWir haben einen Ausflug gewollt. (Biz bir gezi istedik.)
ihrhabt gewolltsiz istedinizIhr habt zu tanzen gewollt. (Siz dans etmek istediniz.)
siehaben gewolltonlar istedilerSie haben das nicht gewollt. (Onlar bunu istemediler.)

Plusquamperfekt:

ÖzneÇekimTürkçe AnlamÖrnek Cümle
ichhatte gewolltben istemiştimIch hatte das schon gewollt. (Ben bunu zaten istemiştim.)
duhattest gewolltsen istemiştinDu hattest das nicht gewollt. (Sen bunu istememiştin.)
erhatte gewollto istemiştiEr hatte das nicht gewollt. (O bunu istemişti.)
wirhatten gewolltbiz istemiştikWir hatten das nicht gewollt. (Biz bunu istememiştik.)
ihrhattet gewolltsiz istemiştinizIhr hattet das schon gewollt. (Siz bunu zaten istemiştiniz.)
siehatten gewolltonlar istemişlerSie hatten das nicht gewollt. (Onlar bunu istememişler.)

Futur I:

ÖzneÇekimTürkçe AnlamÖrnek Cümle
ichwerde wollenben isteyeceğimIch werde dich wieder sehen wollen. (Seni tekrar görmek isteyeceğim.)
duwirst wollensen isteyeceksinDu wirst das nicht wollen. (Sen bunu istemeyeceksin.)
erwird wolleno isteyecekEr wird Hilfe wollen. (O yardım isteyecek.)
wirwerden wollenbiz isteyeceğizWir werden neue Kleider wollen. (Biz yeni kıyafetler isteyeceğiz.)
ihrwerdet wollensiz isteyeceksinizIhr werdet uns begleiten wollen. (Siz bize eşlik etmek isteyeceksiniz.)
siewerden wollenonlar isteyeceklerSie werden das nicht wollen. (Onlar bunu istemeyecekler.)

Futur II:

ÖzneÇekimTürkçe AnlamÖrnek Cümle
ichwerde gewollt habenben istemiş olacağımIch werde das nicht gewollt haben. (Ben bunu istemiş olmayacağım.)
duwirst gewollt habensen istemiş olacaksınDu wirst es nicht gewollt haben. (Sen bunu istemiş olmayacaksın.)
erwird gewollt habeno istemiş olacakEr wird das schon gewollt haben. (O bunu zaten istemiş olacak.)
wirwerden gewollt habenbiz istemiş olacağızWir werden es nicht gewollt haben. (Biz bunu istemiş olmayacağız.)
ihrwerdet gewollt habensiz istemiş olacaksınızIhr werdet es nicht gewollt haben. (Siz bunu istemiş olmayacaksınız.)
siewerden gewollt habenonlar istemiş olacaklarSie werden es schon gewollt haben. (Onlar bunu zaten istemiş olacaklar.)

En Çok Karıştırılan Almanca Özne Fiil Çekimleri

En çok karıştırılan sie zamirlerinin (çünkü 3 tane sie var) fiil çekimlerini, wohnen (oturmak, ikamet etmek) fiilini örnek alarak yapalım. Fakat önce bu kafa karışıklığına neden olan zamirler hangileri bir bakalım:

 1. sie: o anlamına gelir ve kadınları anlatmak/tanımlamak için kullanılır. “s” harfi cümle başında büyük, cümle içinde ortsında veya sonunda küçük yazılır. Örnek vereyim: O ne yapıyor – Was macht sie ?
 2. sie: onlar anlamına gelir ve an az iki kişiden oluşur. Buda aynı yukarıdaki gibi “s” harfi cümle başı büyük, ortasında veya diğer yerlerde küçük yazılır. Atıyorum ben sana karşıdan gelen iki kişiyi anlatmak için şöyle derim: Onlar ne yapıyor – Was machen sie ?
 3. Sie: siz veya sizler anlamına gelir. Baş harfi yani “S” cümle başında, ortasında veya sonunda her zaman büyük harfle yazılır. Atıyorum sen benim patronumsun: Siz/sizler ne yapıyorsunuz – Was machen Sie ?
 4. ihr: siz anlamına gelir. Türkçeye çevrilirken kafa karışıklığına neden olur. Bu da sen ve sen anlamına gelir yani siz.

Not: Bunları almanca şahıs zamirleri konusuna bakarsanız ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız.

Şimdi gelelim kafa karışıklığını gidermeye…

“Wohnun” fiilimiz hakkında kısa bilgi:

 • wohnen bir fiildir ve “oturmak, ikamet etmek” anlamına gelir.
 • yalın hali yani sözlükteki yazılı haliyle: wohnen
 • kökü: wohn (kökü bulmak için yalın haldeki “en” ekini çıkardım.
siewohnt
ihrwohnt
sie/Siewohnen

Örneklere başlayalım:

 • sie wohnt – tek bir şahıstır. o oturuyor. Böyle bir yazı okursanız bir kadının oturduğunu düşünmelisiniz. Nerden anladım?
  1. sie kadınlar için kullanılan bir ifadedir.
  2. Sie cümle başındaysa tekil mi çoğul mu olduğunu sadece sie’ye bakarak anlayamam. Devam edelim. Ne yaparız?
  3. Bu örneğin kadın olup olmadığını anlamak için fiilin çekimlemesine bakarız: çekimde fiil kökü “t” harfini almışsa o zaman bir kadından bahsedildiğini anlarım. sie kendisinden sonra çekimlenecek olan fiile t harfinin gelmesini ister.
 • sie wohnen – çoğul şahıstır. onlar oturuyor. Böyle bir yazı okuduğunuzda artık bir kadın olmadığını anlamalısınız. Bu kendisinden sonra en ekinin gelmesini ister.
 • Sie wohnen – tekil veya çoğul. siz oturuyorsunuz. Bu da kendisinden sonra en ekinin gelmesini ister.
  • Cümle başında onlar ile saygı belirten siz öznelerinin çekimlemesi anlaşılamaz. Ama bir ortamdaysanız bu durumda anlayabiliriz.
  • Cümle ortasında büyük harflerle yazılmışsa rahatlıkla anlaşılır.
 • ihr wohnt – çoğuldur. siz oturuyorsunuz. Türkçeye çevrilirken biraz karışık gibi gelebilir. Örneğin karşımda sen ve senin arkadaşın var. Ben de siz oturuyorsunuz derim. Biraz daha açıklayım: Ben size bakarak sen ve sen yani siz ikiniz demek için Almanca’da ihr zamirini kullanmam gerekir. Bu ihr zamiri 2 kişi olabileceği gibi 3, 4, 5… da olur.

Tüm çekimlemeler de böyle olmalı:

ichwohne
duwohnst
er/sie/eswohnt
wirwohnen
ihrwohnt
sie/Siewohnen

Örnek Almanca Fiil Çekimleri

du’ya göre fiil çekimleri (Informel: Gayri resmi yani senli benli)

 • Hasan: Woher kommst du? – Sen nereden geliyorsun? Açıklama: Fiil kommen fiilidir. “gelmek, gitmek” anlamında kullanılır. Çözüm olarak “kommen” fiilinin sonundan en’yi atarız, ve elimizde kök kalır. Bu köke du zamirine uygun olan çekimleme eklerimizi yazarız cümleyi tamamlarız. Ayrıca bu cümle du zamirinden dolayı gayri resmi (senli benli) bir cümledir.
 • Matta: Ich komme aus Russland. Das ist mein Freund, er komme aus Brasilien. – Ben Rusya’dan geliyorum. Bu benim arkadaşım, o Brezilya’dan geliyor. Açıklama: Rusya ve Brezilya ülkelerinin artikeli yoktur. Bu cümleyi rahatlıkla anlayacağınızı düdşünüyorum. Burada farklı olan şey “meine” kelimesidir. Ben benim demek. Possessivartikel (aitlik ekleri) konudur…
 • Hasan: Wo wont ihr? – Siz (sen ve o) nerede oturuyorsunuz?
 • Matta ve arkadaşı (Matta arkadaşı adına da konuşuyor): Wir wohnen ganz in der Nähe. Wo arbeitest du? – Biz tamamen (çok) yakında oturuyoruz. Sen nerede oturuyorsun?
 • Hasan: Ich arbeite bei der Port. – Postanede çalışıyorum. Burada die Post (postane) kelimesinin artikeli die olmasına rağmen bei edatı bunu der yaptı. Biz de der Post olarak yazdık. Çünkü bei edatı her zaman cümleyi dativ yapar. Buradaki bei “-de, yanında, esnasında; -e” anlamlarına gelir.

Sie’ye göre fiil çekimleri (Formel: Resmi yani saygılı)

 • Frau Meier: Guten Tag, wie heißen Sie? – İyi günler adınız nedir? – Bu örnekte Sie cümle sonunda bile büyük yazıldığı için saygı bildiren bir örnektir. Buna formell ya da resmi form denir.
 • Herr Kaya: Ich heiße Ahmet Kaya. – Benim adım Ahmet Kaya.
 • Frau Meier: Woher kommen Sie? – Siz nereden geliyorsunuz?
 • Herr Kaya: Ich komme aus der Türkei und meine Frau kommt auch aus der Türkei. Wir wohn jetzt in Frankfurt. Ben Türkiye’den geliyorum ve eşim de Türkiye’den geliyor. Şimdi Frankfurt’ta yaşıyoruz/oturuyoruz. Artikeli olan ülkeler hakkında daha fazla bilgi

Diğer Öznelerle Birlikte Fiil Çekimleri

 • Ich (ben): Ich arbeite in Deutschland. (fiil: arbeiten)
 • Du (sen): Due arbeitest in Berlin. (fiil: arbeiten)
 • Er (o – erkek): Er heißt Eornost. (fiil: heißen)
 • Sie (o – kadın): Sie wohnt im Hotel. (fiil: wohnen)
 • Es (o – nötr, bebek gibi): Es wohnt im Hotel. (fiil: wohnen)
 • Wir (biz): Wir kommen aus China.
 • Ihr (siz): Ihr wohnt im Hotel. (fiil: wohnen)
 • Sie (onlar): Sie wohnen in Berlin.
 • Sie (siz veya sizler; saygı bildiren yani resmi): Sie kommen aus Brasilien.

Sorulara Göre Almanca Fiil Çekimleri

 • Wie heißt du? – İsmin nedir?
 • Kommt ihr mit ins Kino? Siz ikiniz (3, 4, 5… de olur) birlikte sinemaya mı gidiyorsunuz? Buradaki mit cümleye “birlikte” anlamı katar.
 • Frau Sophia kommt heute. Bayan Sophia bugün geliyor.
 • Gehen Sie zum Flughafen? Havaalanına mı gidiyorsunuz?
 • Warum antwortest du nicht? – Neden cevap vermiyorsun? – Fiil kökü t harfi ile bittiği için ekstra araya e harfi yazdık.
 • Tanzt du gerne? – Dans etmeyi sever misin? Almanca alfabenin içinde z (ts) harfinin içinde zaten s olduğu için ekstra bir s’ye ihtiyaç duymayız. Bu nedenle du’ya st getirilmesi gerekirken yalnızca t getirdik.

Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir