1, 10, 20, 100, 1000, 1 M’ye Kadar Almanca Sayılar

almanca sayılar: 1 (eins), 2 (zwei), 3 (drei), 4 (vier), 5 (fünf), 6 sechs) vb.

1, 10, 20, 100, 1000, 1 M’ye Kadar Almanca Sayılar

4.7

(29)

Burada, Almanca Sayılar konusunu bulacaksınız. Almanca’da sayılar A1 Konuları içindedir. Sayılar die artikelini alır ve sayılar daima bitişik yazılır. (Ne kadar uzun olursa olsun farketmez)

Sayılarla ilgili bazı Almanca ve Türkçe ifadeler:

 • Sayı: die Zahl
 • Sayılar: die Zahlen
 • Rakam: die Ziffer
 • Numara: die Nummer

Almanca Sayılar nedir?

Almanca sayılar, Alman dilinde kullanılan rakamlar ve sayıları ifade etmek için kullanılan sözcüklerdir. Almanca sayılar genellikle ondalık sisteme dayalıdır ve büyük ölçüde birleşik kelimeler şeklinde oluşturulur. İşte Almanca’da 1’den 20’ye kadar olan bazı sayıların yazılışı ve okunuşu:

eins (1)
zwei (2)
drei (3)
vier (4)
fünf (5)
sechs (6)
sieben (7)
acht (8)
neun (9)
zehn (10)
elf (11)
zwölf (12)
dreizehn (13)
vierzehn (14)
fünfzehn (15)
sechzehn (16)
siebzehn (17)
achtzehn (18)
neunzehn (19)
zwanzig (20)

Ayrıca, Almanca’da sıra sayıları da önemlidir. Bunlar, bir durum konumunu veya herhangi bir listedeki pozisyonu belirten numaralardır. Örneğin, “üçüncü” veya “onuncu” gibi ifadeler sıra sayılarıdır. Almanca sayıları öğrenirken doğru yazılış, telaffuz ve kullanımına dikkat etmek önemlidir.

Sayıların matematik konusundaki karşılıkları nedir?

die Kardinalzahlen veya Grundzahlen (Temel sayılar: 0, 1, 2, 3.. 20..,100…)Natürliche Zahlen (Doğal sayılar negatif olmayan tam sayılar: {N} = {0, 1, 2, 3, 4, 5,…}
– Ganze Zahlen (Tüm sayılar bütün sayıları içeren sayılar: {Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,…)
– Rationale Zahlen (Rasyonel sayılar, oransal olarak ifade edilebilen sayılar: {Q} = m/n vb.)
– Irrationale Zahlen (İrrasyonel sayıla I=R/Q şeklindeki sayılar)
– Reelle Zahlen (Gerçek sayılar:Q ile ifade edilen sayılar)
– Komplexe Zahlen (Karmaşık sayılar)

die Ordinalzahlen [Sıralama sayıları: 1. (birinci), 2. (ikinci), 3. (üçüncü)…]

Almanca Sayıların Liste Halinde Özeti

Almanca sayılar, 1’den 20’ye kadar: eins (1), zwei (2), drei (3), vier (4), fünf (5), sechs (6), sieben (7), acht (8), neun (9), zehn (10), elf (11), zwölf (12), dreizehn (13), vierzehn (14), fünfzehn (15), sechzehn (16), siebzehn (17), achtzehn (18), neunzehn (19), zwanzig (20).

Almanca sayıların renklerle öğrenme mantığı:

Sayılar (Zahlen)Öğrenim şekli
0-120 null, 1 eins, 2 zwei, 3 drei, 4 vier, 5 fünf, 6 sechs, 7 sieben, 8 acht, 9 neun , 10 zehn, 11 elf, 12 zwölfEzbere öğrenin
13-1913 dreizehn, 14 vierzehn, 15 fünfzehn, 16 sechzehn, 17 siebzehn, 18 achtzehn, 19 neunzehn3’den 9’a + “-zehn
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 9020 zwanzig, 30 dreißig, 40 vierzig, 50 fünfzig, 60 sechzig, 70 siebzig, 80 achtzig, 90 neunzig3’den 9’a + “-zig“
23, 38, 46, 74, 8123: dreiundzwanzig, 38: achtunddreißig, 46: sechsundvierzig, 74: vierundsiebzig, 81: einundachtzigBirler basamağı + und (ve) + onlar basamağı
100, 300100: einhundert, 300: dreihundert, 500: fünfhundertBirler + “hundert (yüz)” onlar
121, 231121: einhunderteinundzwanzig, 231: zweihunderteinunddreißigBirler basamağı + “hundert” (yüz) + Onlar basamağı
1000, 6000, 70001000: eintausend, 6000: sechstausend, 700: siebentausendBirler basamağı + “-tausend Onlar basamağı
61216121sechstausendeinhunderteinundzwanzigBirler basamağı + “-hundert“+ Onlar basamağı
1.000.000eine Million (Bir milyon. Bu sayıda altı sıfır bulunmaktadır.)
1.000.000.000eine Milliarde (Bir milyar. Bu sayıda dokuz adet sıfır var.)

Almanca sayılarla bazı örnek cümleler:

 • Wie viele Kinder hast du? (Kaç çocuğun var?)
 • Ich habe drei Kinder. (Üç çocuğum var.)
 • Das Haus kostet 150.000 Euro. (Ev 150.000 Euro’ya mal oluyor.)
 • Ich bin 24 Jahre alt. (24 yaşındayım.)
 • Die Uhr ist vier Uhr. (Saat dört.)

➡️ 2000 yılından önceki tarihler iki şekilde okunur:

 • 1979 euro olsaydı normal sayı gibi okunacaktı: Eintausendneunhundertneunundsiebzig
 • 1979 yıl (doğum tarihini söylerken bunu kullanın): Neunzehnhundertneunundsiebzig (19hundert79)

➡️ 2000 yılından sonrakilerde her ikisi de (parasal ifadeler ve doğum tarihi) euro gibi okunur.

 • 2001 = zweitausendeins
 • 2014 = zweitausendvierzehn

➡️ Ay içindeki belirli bir günden bahsetmek: (Bkz.: Almanca Aylar)

 • Heute ist der 1. März = Heute ist der erste März/der erste Dritte
 • Frankfurt, 12. April 2002 = Frankfurt, zwölfter Vierter zweitausendzwei

Not: Sayıların Almancadaki telaffuzunu çok iyi çıkarmak için 19 Almanca Telaffuz Kuralına bakabilirsiniz.

Almanca sayılar, Almanca öğrenmenin önemli bir parçasıdır. Bu sayıları öğrenerek, Almanca konuşma ve yazma becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

Almanca sayılar, 1’den 100’e kadar olan sayıların öğrenilmesiyle başlar. 1’den 12’ye kadar olan sayılar kuralsızdır ve ezberlenmesi gerekir. 13’ten 19’a kadar olan sayılar, birler basamağındaki sayının “zehn” ile bitmesiyle oluşur. Örneğin, 13 “dreizehn” olarak okunur. 20’ye kadar olan sayılar ise “zwanzig” olarak okunur.

1’den 12’ye kadar olan Almanca sayıların okunuşları:

SayıAlmancaTürkçe Okunuşu
1einsayns
2zweitsvay
3dreidray
4vierfiyar
5fünffünf
6sechsseks
7siebenzibn
8achtaht
9neunnoyn
10zehntsayn
11elfelf
12zwölftsvaylf

13’ten 19’a kadar olan Almanca sayılar ve okunuşları:

SayıAlmancaTürkçe Okunuşu
13dreizehndraytseyn
14vierzehnfirfeyn
15fünfzehnfünfzehn
16sechzehnsekszayn
17siebzehnzibseyn
18achtzehnahtzeyn
19neunzehnnoyntseyn

20’den 29’a kadar olan Almanca sayılar ve okunuşları:

SayıAlmancaTürkçe Okunuşu
20zwanzigtsvantsık
21einundzwanzigaynundtsvantsık
22zweiundzwanzigtsvayundtsvantsık
23dreiundzwanzigdrayundtsvantsık
24vierundzwanzigfiyarundtsvantsık
25fünfundzwanzigfünfundtsvantsık
26sechsundzwanzigseksfundtsvantsık
27siebzehnundzwanzigzibinundstvantsık
28achtzehnundzwanzigahtundtsvantsık
29neunzehnundzwanzignoynundtsvantsık

30’dan 100’e kadar olan Almanca sayılar ve okunuşları:

SayıAlmancaTürkçe Okunuşu
30dreißigdraysık
40vierzigfirfık
50fünfzigfünfik
60sechzigseksfik
70siebzigzibsfik
80achtzigahtzfik
90neunzignoynfik
100hunderthundört

Diğer Sayılar

200zweihundert1.250eintausendzweihundertfünfzig
250zweihundertfünfzig2.000zweitausend
300dreihundert3.000dreitausend
400vierhundert4.000viertausend
500fünfhundert5.000fünftausend
600sechshundert100.000einhunderttausend
700siebenhundert200.000zweihunderttausend
800achthundert1.000.000Millionen
900neunhundert1.000.000.000Milliarden
1000eintausend1.000.000.000.000Billionen

0’dan 10’a Almanca Sayılar

NotAlmanca Telaffuz Kurallarında okumaların tamamını bulabilirsiniz.
Not: Biliyorsunuz 10’dan sonrası hep sayıdır, rakam değildir. Bu bir matematik kuralı. Ayrıca rakamlara da sayı diyebiliriz.

10’dan 20’ye Almanca Sayılar

 • 10 – zehn: on
 • 11 – elf: on bir
 • 12 – zwölf: on iki
 • 13 – dreizehn: on üç
 • 14 – vierzehn: on dört
 • 15 – fünfzehn: on beş
 • 16 – sechszehn: on altı *
 • 17 – siebenzehn: on yedi **
 • 18 – achtzehn: on sekiz
 • 19 – neunzehn: on dokuz
 • 20 – zwanzig: yirmi

* 16 (sechzehn) – Sadece burada “s” harfini yazmıyoruz ancak diğerlerinin tamamında yazıyoruz.
** 17 (siebzehn) – Sadece burada “en” harfleri yok ancak diğerlerinin hepsinde olacak. Almanca 20’ye kadar sayılar kolay olduğu gibi 100’e kadar sayılar da gayet kolaydır.

20’den 29’a Kadar Almanca Sayılar

İki basamaklı sayının arasına “und” (ve) ekleriz: dreiundzwanzig (yirmi üç) veya drei (üç) + und (ve) + zwanzig (yirmi)

 • 20 – zwanzig: yirmi
 • 21 – einsundzwanzig: yirmi bir *
 • 22 – zweiundzwanzig: yirmi iki
 • 23 – dreiundzwanzig: yirmi üç
 • 24 – vierundzwanzig: yirmi dört
 • 25 – fϋnfundzwanzig: yirmi beş
 • 26 – sechsundzwanzig: yirmi altı **
 • 27 – siebenundzwanzig: yirmi yesi ***
 • 28 – achtundzwanzig: yirmi sekiz
 • 29 – neunundzwanzig: yirmi dokuz

* 21’deki eins’in s‘si burada ve bundan sonraki sayılarda olmayacak.
** 26’daki “s” harfi ile *** 27’deki “en” harfi geri geldi, bundan sonra hepsinde olacak.

30’dan 39’a Kadar Almanca Sayılar

Almanca otuz sayısında z (zig) yerine ß (ßig) yazarız.

 • 30 – dreißig
 • 31 – einunddreißig
 • 32 – zweiunddreißig
 • 33 – dreiunddreißig
 • 34 – vierunddreißig
 • 35 – fϋnfunddreißig
 • 36 – sechsunddreißig
 • 37 – siebenunddreißig
 • 38 – achtunddreißig
 • 39 – neununddreißig

40’tan 49’a Kadar Almanca Sayılar

 • 40 – vierzig: kırk
 • 41 – einundvierzig: kırk bir
 • 42 – zweiundvierzig: kırk iki
 • 43 – dreiundvierzig: kırk üç
 • 44 – vierundvierzig: kırk dört
 • 45 – fϋnfundvierzig: kırk beş
 • 46 – sechsundvierzig: kırk altı
 • 47 – siebenundvierzig: kırk yedi
 • 48 – achtundvierzig: kırk sekiz
 • 49 – neunundvierzig: kırk dokuz

50’den 59’a Kadar Almanca Sayılar

 • 50 – fϋnfzig: elli
 • 51 – einundfϋnfzig: elli bir
 • 52 – zweiundfϋnfzig: elli iki
 • 53 – dreiundfϋnfzig: elli üç
 • 54 – vierundfϋnfzig: elli dört
 • 55 – fϋnfundfϋnfzig: elli beş
 • 56 – sechsundfϋnfzig: elli altı
 • 57 – siebenundfϋnfzig: elli yedi
 • 58 – achtundfϋnfzig: elli sekiz
 • 59 – neunundfϋnfzig: elli dokuz

60’tan 69’a Kadar Almanca Sayılar

 • 60 – sechzig: altmış
 • 61 – einundsechzig: altmış bir
 • 62 – zweiundsechzig: altmış iki
 • 63 – dreiundsechzig: altmış üç
 • 64 – vierundsechzig: altmış dört
 • 65 – fϋnfundsechzig: altmış beş
 • 66 – sechsundsechzig: altmış altı
 • 67 – siebenundsechzig: altmış yedi
 • 68 – achtundsechzig: altmış sekiz
 • 69 – neunundsechzig: altmış dokuz

70’ten 79’a Kadar Almanca Sayılar

 • 70 – siebzig: yetmiş
 • 71 – einundsiebzig: yetmiş bir
 • 72 – zweiundsiebzig: yetmiş iki
 • 73 – dreiundsiebzig: yetmiş üç
 • 74 – vierundsiebzig: yetmiş dört
 • 75 – fϋnfundsiebzig: yetmiş beş
 • 76 – sechsundsiebzig: yetmiş altı
 • 77 – siebenundsiebzig: yetmiş yedi
 • 78 – achtundsiebzig: yetmiş sekiz
 • 79 – neunundsiebzig: yetmiş dokuz

80’den 90’a Kadar Almanca Sayılar

 • 80 – achtzig: seksen
 • 81 – einundachtzig: seksen bir
 • 82 – zweiundachtzig: seksen iki
 • 83 – dreiundachtzig: seksen üç
 • 84 – vierundachtzig: seksen dört
 • 85 – fϋnfundachtzig: seksen beş
 • 86 – sechsundachtzig: seksen altı
 • 87 – siebenundachtzig: seksen yedi
 • 88 – achtundachtzig: seksen sekiz
 • 89 – neunundachtzig: seksen dokuz

100’e kadar Almanca Sayılar

 • 90 – neunzig: doksan
 • 91 – einundneunzig: doksan bir
 • 92 – zweiundneunzig: doksan iki
 • 93 – dreiundneunzig: doksan üç
 • 94 – vierundneunzig: doksan dört
 • 95 – fϋnfundneunzig: doksan beş
 • 96 – sechsundneunzig: doksan altı
 • 97 – siebenundneunzig: doksan yedi
 • 98 – achtundneunzig: doksan sekiz
 • 99 – neunundneunzig: doksan dokuz
 • 100 – (ein)hundert: yüz *

* (ein’ın yazması ve okuması isteğe bağlıdır)

10’ar 10’ar

 • 10 zehn
 • 20 zwanzig
 • 30 dreißig
 • 40 vierzig
 • 50 fünfzig
 • 60 sechzig
 • 70 siebzig
 • 80 achtzig
 • 90 neunzig
 • 100 (ein)hundert

1000’e Kadar

1, 2, 3… sayıların sonuna – hundert ekliyoruz;

 • 100 einhundert
 • 200 zweihundert
 • 300 dreihundert

Yüzden sonraki arda bulunan basamaklı sayılar nasıl yazılır? Bunlar daha kolay. Önce yüzlük (Hundert) kısmı yazıyor veya söylüyorsunuz sonra on (Zehn).

 • 159 hundertneunundfünfzig
 • 198 (ein)hundertachtundneunzig (ein yazmak opsiyoneldir. İster yazın ister yazmayın.)

Aynı şey diğerleri için de geçerli;

 • 257 zweihundertsiebenundfünfzig
 • 354 dreihundertvierundfünfzig
 • 438 vierhundertachtunddreißig

1000’den 10000’e Kadar

1, 2, 3,… sayılarına tausend ekliyoruz;

 • 1000 (ein)tausend
 • 2000 zweitausend
 • 3000 dreitausend
 • 4000 viertausend
 • 5000 fünftausend
 • 6000 sechstausend
 • 7000 siebentausend
 • 8000 achttausend
 • 9000 neuntausend

Arada kalan 4 basamaklı sayılar;

 • 1158 eintausendeinhundertachtundfünfzig
 • 2258 zweitausendzweihundertachtundfünfzig
 • 4458 viertausendvierhundertachtundfünfzig
 • 1866 achtzehnhundertfünfundsechzig

10.000 – 1.000.000.000 Milyonlu Almanca Sayılar

 • 10.000 – zehntausand: on bin
 • 20.000 – zwanzigtausend: yirmi bin
 • 100.000 – hunderttausend: yüz bin
 • 1.000.000 – eine Million: bir milyon
 • 2.000.000 – zwei Millionen: iki milyon
 • 1.000.000.000 – eine Milliarde: bir milyar

Almancada milyonlu sayıların yazılışı:

 • Million: Milyon
 • Billion: Milyar
 • Trillion: Trilyon

Sıralama Sayıları (Die Ordinalzahlen): Almanca sıra sayıları birinciikinciüçüncü şeklinde ilerleyen sayılardır. Bu sayılar bir şeyin ilerleyişi, dizilişi ve kaçıncı konumda olduğu hakkında bilgi verir: Birinci ay, üçüncü gün, sekizinci oda, ikinci sınıf, beşinci kat vb.

RakamKardinalzahlenOrdinalzahlenTürkçe
1.einserstebirinci
2.zweizweiteikinci
3.dreidritteüçüncü
4.vierviertedördüncü
5.fünffünftebeşinci
6.sechssechstealtıncı
7.siebensiebteyedinci
8.achtachtesekizinci
9.neunneuntedokuzuncu
10.zehnzehnteonuncu

Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir